Centra AMAVET pro práci s dětmi a mládeží

Základní články AMAVET
 
Centra AMAVET  
jsou základní články s právní subjektivitou. Jejich zřízení a zrušení je v pravomoci výkonného výboru. Za činnost centra, které se řídí statutem schváleným výkonným výborem, odpovídá ředitel, kterého jmenuje a odvolává výkonný výbor.
 
Centrum volného času Praha 6
Centrum AMAVET pro práci s dětmi a mládeží ve volném čase
Patočkova 79, Praha 6
ředitelka: Jana Barochová
 
Klub AMAVET při Gymnáziu
Písnická 760, Praha 4
vedoucí: Mgr. Julius Kolín
 
Centrum AMAVET Most
Lomená 45, Most
vedoucí: Ing. Miroslav Rehák
 
Q-klub AMAVET Příbram
Centrum AMAVET pro vědeckotechnické vzdělávání a ekologickou výchovu mládeže ve volném čase
Březnická 135, Příbram
ředitel: Ing. Petr Prause
  
Centrum AMAVET Lomnice nad Popelkou
Komenského 1037, Lomnice nad Popelkou
ředitel: Mgr. Josef Svoboda
 
Centrum AMAVET Šumperk
Revoluční 3/5, Šumperk
ředitel: Ing. Tomáš Smutný
 
Ekocentrum Brno
Centrum zaměřené na ekologickou výchovu a osvětu
Písečník 94, 614 00 Brno
ředitel: Mgr. Zbyněk Zavadil
 
Centrum AMAVET – Junior Brno
Centrum pro vědeckotechnické vzdělávání mládeže ve volném čase
Cacovická 6, Brno
ředitel: Ing. Pavel Čížek
 
AMAVET – Regionální centrum Ostrava
Michálkovická 1810/181, Slezská Ostrava
ředitel: Ing. Radan Jünger
 Kluby AMAVET
  
 jsou základní články bez právní subjektivity (zpravidla při školách). Jejich činnost probíhá v souladu se zřizovací listinou a programem schválenými výkonným výborem. Za činnost klubu odpovídá vedoucí, kterého jmenuje a odvolává výkonný výbor.
 
Kluby AMAVET při základních školách:
 
Klub AMAVET při ZŠ
Nám. Voskovce a Wericha 290, Sázava
vedoucí: Ing. Miroslav Rehák
 
Klub AMAVET při ZŠ a ZUŠ
Jabloňová 564, Liberec 12
vedoucí: Edith Boušová
 
Klub AMAVET Technici 2000 při ZŠ Lanškroun
Dobrovského 630, Lanškroun
vedoucí: Mgr. Oldřich Strnad
 
Klub „AMAVET VRANOVÁČEK“ při ZŠ BRNO
Vranovská 17, Brno
vedoucí: Milan Roztočil
 
Klub AMAVET při ZŠ Chrudim
Dr. Jana Malíka 958, Chrudim
vedoucí: Pavla Sádecká
 
  
Kluby AMAVET při středních školách a gymnáziích:
 
Klub AMAVET Astérix při Gymnáziu Opatov
Konstantinova 1500, Praha 4
vedoucí: PhDr. Věra Hrubanová
 
Klub AMAVET Tintin při Gymnáziu na Zatlance
Na Zatlance 11, Praha 5
vedoucí: Iva Pachtová
 
Motolský klub mladých kyberneťáků při SPŠD, a. s.
Plzeňská 102/219, Praha 5
vedoucí: Ing. Josef Hráčský
 
Klub AMAVET při VOŠ, SOŠP a gymnáziu
Evropská 33, Praha 6
vedoucí: Marie Rejfová
 
Klub AMAVET při Gymnáziu Praha 6
Arabská 14, Praha 6
vedoucí: Libuše Hobzová
 
Klub AMAVET při Meridian International School
Frýdlantská 1350/1, Praha 8
vedoucí: Kasim Gul
 
Klub AMAVET při Ekogymnáziu
Nad vodovodem 460/81, Praha 10
 
Klub AMAVET při SOU strojírenské, odštěpný závod ŠKODA AUTO, a. s.
Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav
vedoucí: Ing. Pavel Odvárka
 
Klub AMAVET při Reálném gymnáziu a Základní škole města Prostějova
Studentská 2, Prostějov
vedoucí: RNDr. Ing. Rostislav Halaš
 
Klub AMAVET při Gymnáziu Dr. A. Hrdličky
Komenského 147, Humpolec
vedoucí: Jitka Rýznerová
 
Klub AMAVET při Gymnáziu Cheb
Nerudova 7, Cheb
vedoucí: Libuše Lodrová
 
Klub AMAVET při Prvním soukromém jazykovém gymnáziu
Brandlova 875, Hradec Králové 3
vedoucí: Ing. Zarine Ašakuni
 
Klub AMAVET při Střední škole aplikované kybernetiky, s. r. o.
Hradecká 1151, Hradec Králové
vedoucí: Ing. Jan Lang
 
Klub AMAVET při Gymnáziu Česká Třebová
Tyršovo nám. 970, Česká Třebová
vedoucí: PhDr. Tomáš Kupka
 
Klub deskových her a hlavolamů při Gymnáziu Teplice
Čs. Dobrovolců 530/11, Teplice
vedoucí: Mgr. Eva Mojžišová
 
Klub AMAVET při Mendelovu Gymnáziu Opava
Komenského 5, Opava
 
Klub AMAVET při SPŠE a VOŠ Pardubice
Karla IV. 13, Pardubice
vedoucí: Miroslav Dvořák, DiT.
 
Klub AMAVET při Gymnáziu A. Jiráska Litomyšl
T. G. Masaryka 590, Litomyšl
e – mail: kunderova@glit.cz
vedoucí: Mgr. Martina Kunderová
 
Klub AMAVET při Gymnáziu Vysoké Mýto
Nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto
vedoucí: Ing. Jiří Borovec
 
Klub AMAVET při SOŠ a SOU Lanškroun
Kolárova 445, Lanškroun
vedoucí: Mgr. Tomáš Krisl
  
Klub AMAVET při Gymnáziu
Tř. kapitána Jaroše 14, Brno
vedoucí: Ing. Viera Hájková
 
Klub AMAVET při SPŠa VOŠ technické
Sokolská 1, Brno
vedoucí: Miroslav Burda
 
Krajské centrum pro mládež a mechatroniku na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice
Čs. Legií 565, Pardubice
vedoucí: Ing. Michael Bažant, Ph. D.
 
Klub AMAVET LOGICI Tábor
Klokotská 115/4, Tábor
vedoucí: Jan Šedivý
 
Klub talentované mládeže AMAVET
Bubenská 6, Praha 7
vedoucí: Ing. Stanislav Medřický, CSc.